Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Luxury B&B Villa Tauro

Welkom bij Luxury B&B Villa Tauro.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Definities:

Eigenaar: Jean-Paul en Amber de Looze

Gast: hoofdgast en medegasten die in Luxury B&B Villa Tauro verblijven

Algemeen

1. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

2. De prijzen van de kamers kunt u vinden op deze website. Prijzen zijn inclusief btw, ontbijt, Wifi, handdoeken, opgemaakte bedden, water, elektriciteit, schoonmaak en eindschoonmaak.

3. Luxury B&B Villa Tauro is helaas niet geschikt voor mensen in een rolstoel.

4. Onze kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van twee personen.

5. Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

6. Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.

7. Luxury B&B Villa Tauro is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.

8. We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar opvolgen.

9. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Luxury B&B Villa Tauro ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.

10. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.

11. We verwachten dat gasten van Luxury B&B Villa Tauro zich houden aan de huisregels de algemene voorwaarden.

Reservering en betaling

1. De reservering kan telefonisch, per e-mail, via onze website of via booking.com worden aangegaan.

2. Na ontvangst van een reserveringsverzoek sturen wij u een bevestiging (mits de kamer beschikbaar is).

3. De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag. U kunt het overmaken op bankrekeningnummer ES55 0081 1193 1400 0111 5618 ter name van Villa Tauro.

4. De aanbetaling moet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging worden voldaan.

5. Indien de aanbetaling niet tijdig binnen is wordt de reserveringsaanvraag geannuleerd. De gast ontvangt hier per e-mail of telefonisch bericht van. 

6. Bij reserveringen met aankomst binnen één week moet de aanbetaling direct worden betaald.

7. Het resterende openstaande bedrag dient bij aankomst contant betaald te worden.

Annulering

1. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

– Bij annulering 2 weken of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.

– Bij annulering van 14 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.

– Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.

2. Alleen na oordeel van de eigenaar (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of Covid-19) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.

3. Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.

4. Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

5. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6. Luxury B&B Villa Tauro kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

7. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden.

8. Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.

10. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

 Aankomst en vertrek

1. Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 14.00 uur beschikbaar en kan tot 20.00 uur worden ingecheckt.

2. Het wordt gewaardeerd als we de verwachte aankomsttijd van te voren doorkrijgen.

3. Afwijkende aankomsttijden dan hierboven genoemd zijn mogelijk in overleg.

4. In verband met het schoonmaken van de kamers is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 12.00 uur te verlaten. 

5. Een late uitcheck is in overleg mogelijk bij beschikbaarheid van de kamer. 

Klachten

1. Uiteraard doen wij ons uiterste best onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht zijn, dan horen wij dat graag persoonlijk zodat wij dit direct kunnen oplossen.

Wij wensen u een fijn verblijf in onze Luxury B&B Villa Tauro